Ανάκτηση Θερμότητας

H ανάκτηση θερμότητας είναι μια κρίσιμη τεχνική για την δημιουργία ενός σύγχρονου ενεργειακού συστήματος προσφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η SYCHEM έχοντας σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην δημιουργία ολοκληρωμένων προτύπων ενεργειακών συστημάτων, χρησιμοποιεί ευρέως την συγκεκριμένη τεχνική. Για τον λόγο αυτό διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχει ανάπτυξη μια σειρά από ειδικούς αλγορίθμους αυτοματισμού για την δημιουργία συστημάτων ανάκτησης ενέργειας υψηλής απόδοσης.


Συγκεκριμένα η
SYCHEM διαθέτει σημαντική εμπειρία σε:

  • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας από ψύκτες για την παραγωγή θερμού νερού χρήσης με ιδιαίτερη εφαρμογή σε ξενοδοχειακές μονάδες και κέντρα υδροθεραπείας.
  • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας από βιομηχανική ψύξη για την θέρμανση χώρων γραφείων ή θερμού νερού για το προσωπικό.
  • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας για την εξοικονόμηση ενεργείας στην παραγωγή νερού με αντίστροφη όσμωση.

Με ειδικά σχεδιασμένους αλγόριθμους και κατάλληλο μηχανολογικό σχεδιασμό, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας ως και 40%.

Η SYCHEM διαθέτει 30 σημαντικές εφαρμογές ανάκτησης θερμότητας σε βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες με θερμική ισχύ από 500 έως 1500 ΚW.

Οι επενδύσεις σε ανάκτηση θερμότητας παρουσιάζουν κατά κανόνα εξαιρετικό επενδυτικό ενδιαφέρον με τους χρόνους απόσβεσης της επένδυσης να είναι συνήθως μικρότερη από 3 έτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?