ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ GRUNDFOS+

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ GRUNDFOS