Υφάλμυρου Νερού

Αρχή της Μεθόδου

Η αφαλάτωση του υφάλμυρου νερού με τη χρήση της τεχνικής της αντίστροφης ώσμωσης είναι πλέον μια δόκιμη και αναγνωρισμένη τεχνολογία που με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας νερό ύδρευσης.

Η τεχνική βασίζεται στην διέλευση του υφάλμυρου νερού σε υψηλή πίεση μέσα από μεμβράνες που διαχωρίζουν το νερό εισόδου σε δυο κλάσματα. Το διήθημα (permeate), δηλαδή το νερό που διέρχεται από την μεμβράνη (50 – 85 % του νερού εισόδου) και το συμπύκνωμα (concentrate) (15 – 50 %) δηλαδή το νερό που δεν διέρχεται. Στο συμπύκνωμα παραμένει το 99.7 % των αλάτων του διηθήματος. Το διήθημα είναι ένα νερό εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για ύδρευση, άρδευση και τις περισσότερες βιομηχανικές χρήσεις.

Οι προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού αποτελούν την πλέον δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας αλλά και της επάρκειας νερού σε δήμους, στη βιομηχανία και σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Προηγμένες Μονάδες Αφαλάτωσης

Ο όρος ‘’προηγμένες’’ μονάδες συνίσταται στην ενσωμάτωση σειράς χαρακτηριστικών τα οποία προσδίδουν σε μία μονάδα αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία με την χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών.

Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται:

• Δίκτυο υψηλής πίεσης κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα θαλάσσης τύπου 904 L

• Σχεδιασμός με 2 αντλίες υψηλής πίεσης

• Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος με PLC και ψηφιακή οθόνη αφής

• Τηλεχειρισμός και τηλεπαρακολούθηση

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (στις μονάδες μεγάλης δυναμικότητας) για ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

• Ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών αναλωσίμων

• Ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα χημικού καθαρισμού (CIP)

• Μετατροπείς συχνότητας (frequency inverters) για την άριστη και εύκολη προσαρμογή σε διακυμάνσεις της αλατότητας (περιεκτικότητας σε άλατα) του ακατέργαστου νερού

• Μηχανολογικός εξοπλισμός από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους στον κόσμο (Grundfos, Danfoss Δανίας, Siemens, Buerkert, TecSis Γερμανίας, Dow Filmtec Η.Π.Α, Hydranautics Η.Π.Α, Pentair Water, Praher Αυστρίας).

Η SYCHEM είναι από τις λίγες εταιρίες διεθνώς και ο μόνος κατασκευαστής στην Ελλάδα, που μετά τη μακροχρόνια εμπειρία της στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στις αφαλατώσεις θαλασσινού νερού, δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των αντίστοιχων συστημάτων σε μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού μεγάλης δυναμικότητας.

Επιπρόσθετα οι μονάδες SYRO ΒW της SYCHEM παρέχονται με εξαιρετική εργονομία σε σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα 316L με ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη και ρυθμιζόμενη βάση ή πλήρως εγκατεστημένες εντός μεταλλικών κιβωτίων.

Εγκατάσταση και Σχεδιασμός

Η επιτυχής εγκατάσταση μίας μονάδας αφαλάτωσης απαιτεί παράλληλα μία δόκιμη μηχανολογική σχεδίαση η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κρίσιμες παράμετροι σχεδιασμού:

•    Η μέθοδος και τα υλικά για την αναρρόφηση υφάλμυρου νερού από γεώτρηση η πηγάδι.

•    Οι δεξαμενές και η επεξεργασία του νερού πριν την είσοδο στην μονάδα και μετά την παραγωγή (αντιμετώπιση προβλημάτων βιολογικής ανάπτυξης, διάβρωσης κλπ)

•    Διαχωρισμός δικτύων και διαχείριση νερού

Τυπικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι μονάδες υφάλμυρου νερού μπορούν να λειτουργήσουν με ολικά εν διαλύσει στερεά από 500 – 15.000 mg / l και να παράγουν πόσιμο νερό μέγιστης περιεκτικότητας 500 mg/ L.
Πρωτοπορώντας η SYCHEM παρέχει συστήματα αφαλάτωσης για υφάλμυρο νερό υψηλής αλατότητας με αντλίες από τιτάνιο της Grundfos (σειρά CRT), σειρά SYRO BW H.

Oι μονάδες SYRO BW (άνω των 2 m³ / h διαθέτουν):

•    Οθόνη αφής που επιτρέπει τον εποπτικό και εύκολο έλεγχο λειτουργίας. Η ίδια οθόνη παρέχει την δυνατότητα προγραμματισμού της μονάδας σε σχέση με όλες τις κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας (πίεση, παροχή κλπ).•    Σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα 316L με ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη και ρυθμιζόμενη βάση

•    Δίκτυο υψηλής πίεσης κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα θαλάσσης τύπου 904 L / duplex.

•    Δυνατότητα άμεσης αποσυναρμολόγησης του δικτύου υψηλής πίεσης χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων για εύκολη συντήρηση

•    Μεμβράνες DOW – Filmtec / Hydranautics Η.Π.Α

•    Μεμβρανοθήκες ειδικού τύπου για εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση μεμβρανών

•    Ενσωματωμένο σύστημα χημικού καθαρισμού με αυτόματο έλεγχο από το PLC

•     Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με PLC και ψηφιακή οθόνης αφής καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σειράς παραμέτρων μέσω γραφικού περιβάλλοντος.

•    Ψηφιακά όργανα μέτρησης υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων πλήρως συνδεδεμένα στο PLC με απεικόνιση στην οθόνη αφής.

•    Πλήρεις αυτοματισμοί (alarm για όλες τις κρίσιμες παραμέτρους, σύνδεση με διακόπτες στάθμης δεξαμενών, έλεγχος βοηθητικών αντλιών και συστημάτων μετακατεργασίας κλπ).

•    Εγχειρίδιο λειτουργίας με κωδικοποίηση όλων των εξαρτημάτων σε βάνες και εξαρτήματα με ανεξίτηλη σήμανση.

Τεχνική Υποστήριξη

Εκτός από την άρτια κατασκευή, η εύρυθμη λειτουργία μίας μονάδας βασίζεται στην τεχνική υποστήριξη αλλά και την παρακολούθηση. Η SYCHEM διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο ιδιόκτητο εργαστήριο φυσικοχημικών αναλύσεων το οποίο διασφαλίζει με τακτικές αναλύσεις την ποιότητα του νερού αλλά και μηχανογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης όλων των εγκατεστημένων μονάδων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τακτικής και έκτακτης συντήρησης, μπορούν να προσφερθούν και μέσα στα πλαίσια συμβολαίων παρακολούθησης και συντήρησης με διασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραγόμενου νερού.

Η SYCHEM διαθέτει εργοστασιακή μονάδα κατασκευής και συντήρησης μονάδων αφαλάτωσης στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης. Διαθέτει επίσης ειδικευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και εξυπηρέτησης για κάθε πιθανή βλάβη ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η δυνατότητα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της κάθε εγκατεστημένης μονάδας κατά την διάρκεια της λειτουργία της.

Εγγυήσεις

H υψηλή ποιότητα κατασκευής των μονάδων SYCHEM και η τεχνογνωσία σε σχέση με κάθε εφαρμογή επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων εγγυήσεων και συγκεκριμένα:

 • 2ετής εγγύηση για όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό με επιτόπου αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού τμήματος.
 • 3ετής εγγύηση για της μεμβράνες
 • 5ετής εγγύηση για το δίκτυο και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?