Υπερδιήθηση

Αρχή της Μεθόδου

H τεχνολογία υπερδιήθησης (Ultrafiltration) του νερού εξασφαλίζει την άριστη απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των πόρων των μεμβρανών υπερδιήθησης, συμπεριλαμβανομένων κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων (όπως κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή, εντερόκοκκοι) κύστες (oocysts), Cryptosporidium και Giardia.

Έτσι αναλόγως των απαιτήσεων χρησιμοποιούνται συνήθως είτε ως τελευταίο στάδιο εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού προσφέροντας ανώτερο ποιοτικά νερό από τις συμβατικές μεθόδους και με καλύτερες παραμέτρους λειτουργίας ή ως στάδιο προκατεργασίας για αφαλάτωση με μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης όταν το ακατέργαστο νερό παρουσιάζει αυξημένη τάση για έμφραξη.

Εξίσου σημαντική είναι και η χρήση των μεμβρανών υπερδιήθησης για την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και βιομηχανικών αποβλήτων.

O όμιλος SYCHEM ΑΕ, έχει υλοποιήσει τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα υπερδιήθησης στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, την μεγαλύτερη εγκατάσταση υπερδιήθησης στην Ελλάδα δυναμικότητας 10.000 m³ / ημέρα που είναι στα Διυλιστήρια της Μότορ Οϊλ Ελλάς ως στάδιο προκατεργασίας της μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που έχει κατασκευαστεί και εγκατασταθεί από τη SYCHEM A.E.

Με τη χρήση των μεμβρανών υπερδιήθησης ως στάδιο προκατεργασίας του θαλασσινού νερού πέραν της σταθερής παροχής υψηλής ποιότητας φιλτραρισμένου νερού για την αφαλάτωση, η σημαντική μείωση της συνολικής απαιτούμενης επιφάνειας των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης, η λειτουργία σε αυξημένο λόγο ανάκτησης παραγόμενου από το ακατέργαστο νερό και η μείωση του χώρου της εγκατάστασης.

Εξίσου σημαντικό έργο είναι η κατασκευή του μεγαλύτερου συστήματος Υπερδιήθησης – Αφαλάτωσης (UF-RO) στην Ελλάδα για την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση νερού εκροής βιολογικού καθαρισμού στη Χερσόνησο της Κρήτης δυναμικότητας επεξεργασίας 600 m³ / ημέρα .

Με τη χρήση μεμβρανών υπερδιήθησης ως στάδιο επεξεργασίας στην εκροή του βιολογικού καθαρισμού το διήθημα ήταν  κατάλληλο για άρδευση χωρίς περιορισμούς βάσει και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551, ‘’Τροποποίηση της περίπτωσης (γ) της παρ.1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης’’, ΦΕΚ 2089Β/9.10.2008).

Σε συνδυασμό με το στάδιο της αντίστροφης ώσμωσης η ποιότητα του τελικώς παραγόμενου νερού ήταν εντός των προδιαγραφών του πόσιμου νερού, καθιστώντας το άριστο για ένα σημαντικό εύρος απαιτητικών χρήσεων ως νερό άρδευσης (όπως γήπεδα γκολφ) ή για βιομηχανική χρήση.

1. Surface Water UF for BWRO
1. Surface Water UF for BWRO
2. Seawater Ultra Filtration 20.000 cmd - Oman
2. Seawater Ultra Filtration 20.000 cmd - Oman
3. Surface Water UF Potable 10.000 cmd - Skalani
3. Surface Water UF Potable 10.000 cmd - Skalani
220424
7130529

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?