Θερμοδοχεία/Δίκτυα

Αρχή της Μεθόδου

Η ενεργή καθοδική προστασία με επιβαλλόμενο ρεύμα αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα για την αντιδιαβρωτική προστασία θερμοδοχείων.. Η μέθοδος χρησιμοποιείται περισσότερο από πενήντα χρόνια και θεωρείται ο απόλυτος τρόπος προστασίας χαλύβδινων κατασκευών σε οποιασδήποτε μορφής διαβρωτικό περιβάλλον. Πλην των θερμοδοχείων, η μέθοδος εφαρμόζεται σε πετρελαιαγωγούς, πλοία, πλατφόρμες άντλησης, αγωγούς ύδρευσης, δεξαμενές κ.α. Η μέθοδος στηρίζεται στην ομοιόμορφη κατανομή συνεχούς ρεύματος συγκεκριμένης έντασης στην υπό προστασία μεταλλική επιφάνεια. Η επιφάνεια συνδέεται με την κάθοδο της πηγής και για τον λόγο αυτό προστατεύεται απόλυτα.

Για τον ίδιο λόγο η κατανομή του ρεύματος δεν είναι εφικτή σε δίκτυα σωληνώσεων για την προστασία των οποίων το σύστημα είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με αντίστοιχη μονάδα ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου. Τα ιόντα αλουμινίου που εισέρχονται στο νερό αποτελούν εναν ισχυρό αναστολέα της διάβρωσης και δημιουργούν ένα λεπτό προστατευτικό επίστρωμα οξειδίου του αλουμινίου και πυριτίου μέγιστου πάχους 0,1 – 0,2 mm σε όλο το μήκος των μεταλλικών σωλήνων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται προστασία από την διάβρωση ενώ παράλληλα αποτρέπεται και ο σχηματισμός ανθρακικών αποθέσεων (καθαλατώσεων).

Το σύστημα αποτελείται από ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου οι οποίες επιβάλουν ρεύμα μεταξύ του τοιχώματος των θερμοδοχείων και ειδικών ανόδων κατασκευασμένων από τιτάνιο επικαλυμμένο με μικτά οξείδια (Mixed Oxide Titanium Anodes). Οι τελευταίες εγκαθίστανται στο εσωτερικό των θερμοδοχείων, βάσει ειδικού σχεδιασμού, ο οποίος διαφοροποιείται για κάθε εγκατάσταση όσον αφορά τη μορφή των ανόδων (ράβδοι, σύρμα κλπ) αλλά και τα σημεία τοποθέτησής τους. Η εγκατάσταση γίνεται με χρήση αντιστοίχων συνδέσμων ειδικά κατασκευασμένων από τιτάνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και τεφλόν.

H προστασία ελέγχεται με ηλεκτρόδιο αναφοράs Ag/AgCl κατασκευασμένο από τεφλόν το οποίο εγκαθίσταται σε ειδική θέση εντός του θερμοδοχείου με βάση τον εκάστοτε σχεδιασμό. Το επιβαλλόμενο ρεύμα επιτρέπει την διατήρηση του δυναμικού του θερμοδοχείου σε τιμές μικρότερες των – 800 mV vs Αg/AgCl τιμή η οποία αποτελεί το όριο όλων των διεθνών προδιαγραφών (ASTM, DIN, BS)για την επίτευξη πλήρους προστασίας του χάλυβα από την διάβρωση.

H μέθοδος της καθοδικής προστασίας επιβαλλομένου ρεύματος χρησιμοποιείται για περισσότερο από πενήντα χρόνια σε όλες τις κατασκευές που υπόκεινται σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (πλοία, εξέδρες, αγωγοί, συστήματα ψύξης, θερμοδοχεία) και είναι η μόνη ενεργή μέθοδος προστασίας από την διάβρωση μεταλλικών κατασκευών.

Αναφορικά με την μέθοδο της ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρώτο σύστημα εγκαταστάθηκε το 1924 και βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία. Σήμερα περισσότερα από 40.000 τέτοιες μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Στην Δανία, όπου το σύστημα εφευρέθηκε, οι πολεοδομικές αρχές θεωρούν ως κατασκευαστικό σφάλμα εάν το δίκτυο θερμού νερού ενός νέου κτιρίου δεν προστατεύεται από σύστημα ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου.

Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και παρέχει σειρά ενδείξεων κατάστασης λειτουργίας για κάθε θερμοδοχείο (επιβαλλόμενο ρεύμα, τάση, δυναμικό / βαθμός προστασίας) μέσω ψηφιακής οθόνης LCD η οποία ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα ελέγχου. Παράλληλα υφίσταται δυνατότητα παρακολούθησης και αυτόματης ρύθμισης της καλής λειτουργίας του συστήματος, όποτε και εάν αυτό απαιτείται, με την αποστολή και τον προγραμματισμό ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας ελέγχου η οποία συνδέεται άμεσα και χωρίς καμία επέμβαση σε ειδική θέση στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας ελέγχου.

Η διάρκεια ζωής των ανόδων υπερβαίνει τα 20 έτη διασφαλίζοντας πρακτικά απεριόριστο χρόνο ζωής στα υπό προστασία θερμοδοχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?