Κλειστά Κυκλώματα Ψύξης – Θέρμανσης


Υφιστάμενα Προβλήματα

Τα κλειστά κυκλώματα κλιματισμού καθώς και τα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης νερού χρήσης (πρωτεύον καυστήρα) παρουσιάζουν συχνά προβλήματα τα οποία οφείλονται στην κυκλοφορία προϊόντων διάβρωσης με την μορφή μαύρης λάσπης και συχνά οδηγούν, μετά την παρέλευση κάποιων ετών, στην διάτρηση του δικτύου.

Το πρόβλημα είναι σύνθετο καθώς η διάβρωση είναι αποτέλεσμα της εισόδου οξυγόνου στο κύκλωμα ενώ η μαύρη λάσπη αποτελείται από τα προϊόντα αυτής.

Στην πραγματικότητα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υπάρχουν πάντα μικροδιαρροές καθώς και εμφράξεις, ειδικά στα fan coils, με αποτέλεσμα να εισέρχεται πάντα φρέσκο νερό στο κύκλωμα από τον αυτόματο πλήρωσης κατά την διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης.

Το οξυγόνο προκαλεί τη δημιουργία αιωρούμενων στερεών, η κυκλοφορία αυτών οδηγεί σε μείωση απόδοσης και ανάγκη καθαρισμού με αποτέλεσμα την νέα απώλεια νερού, εισαγωγή φρέσκου νερού και οξυγόνου κ.ο.κ.

Αντιμετώπισης: Σύστημα OxyFree

Μονάδα Ηλεκτροχημικής Δέσμευσης Οξυγόνου OxyFree

Η μονάδα απομακρύνει το οξυγόνο και διατηρεί τη συγκέντρωση του σε επίπεδα χαμηλότερα των 0.1 ppm ενώ παράλληλα δημιουργεί έναν ισχυρό αναστολέα διάβρωσης με την μέθοδο της ηλεκτρολυτικής διάλυσης της ενσωματωμένης καθόδου αλουμινίου. Το σύστημα αποτελείται από ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου καθώς και δοχείο επεξεργασίας σε compact μορφή. Ενσωματωμένο παλμικό υδρόμετρο χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της μονάδας ελέγχου με τα δεδομένα κατανάλωσης ενώ ψηφιακή οθόνη παρέχει πλήρη σειρά ενδείξεων των παραμέτρων λειτουργίας. Παράλληλα, ειδικό ηλεκτρόδιο ανιχνεύει την παρουσία του οξυγόνου στο νερό και τροφοδοτεί με δεδομένα την κεντρική μονάδα η οποία ρυθμίζει κατάλληλα τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και απαιτεί μόνο αντικατάσταση της ανόδου κάθε δύο με τρία χρόνια. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας ολοκληρώνεται με την χρήση ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας παρακολούθησης η οποία επιτελεί διπλό ρόλο: Αφενός μεν καταγραφεί τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος, με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτής, αφετέρου δε χρησιμοποιείται για τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό της μονάδας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Τα Κλειστά Κυκλώματα Ψύξης – Θέρμανσης

Εγκατάσταση – Εγγύηση Αποτελέσματος

Η υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού παράλληλα με την μακρά εμπειρία της SYCHEM σε θέματα αντιδιαβρωτικής προστασίας και επεξεργασίας νερού (λίστα μελετών και εγκαταστάσεων τις οποίες η εταιρία μας έχει διενεργήσει αποστέλλεται κατόπιν ζήτησης) διασφαλίζει την ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία σε όλα τα μεταλλικά τμήματα της εγκατάστασης.
Για την διασφάλιση του αποτελέσματος παρέχεται εγγύηση ενώ η λειτουργία του συστήματος αποδεικνύεται και με ειδικές μετρήσεις που γίνονται πριν και μετά την εγκατάσταση του συστήματος για την επιβεβαίωση της μείωσης της συγκέντρωσης του οξυγόνου σε επίπεδα μικρότερα από 0.1 ppm (οπως ορίζεται στις προδιαγραφές DIN)

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Η συνδυασμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς την ανάγκη προσθήκης χημικών, είναι η μέθοδος εγκατάστασης συστήματος ηλεκτροχημικής δέσμευσης οξυγόνου OxyFree σε συνδυασμό με φυγοκεντρικό φίλτρο.

Φυγοκεντρικό Φίλτρο

Το φυγοκεντρικό φίλτρο δρα επικουρικά στο σύστημα ηλεκτροχημικής δέσμευσης οξυγόνου. Για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των προϊόντων διάβρωσης και την περαιτέρω διατήρηση της καθαρότητας του νερού, προτείνεται η εγκατάσταση φυγοκεντρικού φίλτρου με δυνατότητα απομάκρυνσης 98 % των στερεών άνω των 75 μm σε κάθε πέρασμα. Δεν απαιτείται συντήρηση ενώ η απομάκρυνση των στερεών γίνεται με απλή απομάστευση στο κάτω τμήμα της μονάδας. Τοποθετείται σε παράκαμψη bypass με 15 % του συνολικού όγκου του κυκλώματος να διέρχεται από το τμήμα αυτό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?