Λοιπά Συστήματα

Λοιπά Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Η SYCHEM διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την κατασκευή εξειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας νερού για την παραγωγή νερού κατάλληλης ποιότητας για βιομηχανικές, κολυμβητικές δεξαμενές ή άλλες εφαρμογές ύδρευσης/άρδευσης όπου η τεχνική της αφαλάτωσης δεν είναι τεχνοοικονομικά σκόπιμη ή εφικτή. Τα εξειδικευμένα αυτά συστήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως στάδια προκατεργασίας η μετακατεργασίας ενός συστήματος αφαλάτωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι συστήματα:

  • Μονάδες αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης
  • Φίλτρα UV
  • Μονάδες απιονισμού με την χρήση ιοντοεναλλακτικών ρητινών
  • Συστήματα αυτόματης χλωρίωσης
  • Συστήματα χημικής επεξεργασίας νερού πύργων ψύξης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?