Ολοκλήρωση μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας ανοικτού αποκεντρωμένου συστήματος γεωθερμίας, συνολικής ψυκτικής ισχύος 1.120 kW στο συγκρότημα κατοικιών ‘’Castle Residence’’, στη Λεμεσό Κύπρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία οι Η/Μ εγκαταστάσεις Κλιματισμού και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στο συγκρότημα κατοικιών ΄΄Castle Residence’’, στη Λεμεσό Κύπρου.

Η κοινοπραξία ‘Marina Limassol Joint Venture’’ ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο Yfantis Engineering μελέτη με καινοτόμο σύστημα γεωθερμίας για την κάλυψη του συνόλου των ψυκτικών και θερμικών φορτίων του συγκροτήματος των κατοικιών.

H SYCHEM CYPRUS LTD υλοποίησε το έργο το οποίο αφορούσε την πλήρη κατασκευή του κεντρικού μηχανοστασίου γεωθερμίας, τη θέση σε λειτουργία, το commissioning όλων των συστημάτων και την ενσωμάτωσή τους σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης BMS με σκοπό τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Η πρωτότυπη σχεδιαστική φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην ενεργειακή ολοκλήρωση μεσώ ενός συνδυασμένου συστήματος γεωθερμίας και ανάκτησης θερμότητας. Το συγκρότημα αποτελείται από 66 πολυτελή διαμερίσματα, το κάθε ένα από τα οποία ενσωματώνει εντός ερμαρίου αυτόνομο υδρόψυκτο σύστημα μεσώ του οποίου καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες.

Το κάθε διαμέρισμα τροφοδοτείται από κεντρικό γεωθερμικό σύστημα όπου μέσω εξειδικευμένης σχεδιαστικής λογικής και έξυπνων αλγορίθμων λειτουργίας εξασφαλίζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως:

 1. Aισθητική υπεροχή καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού.
 2. Δεν απαιτείται μηχανόροφος για την εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού.
 3. Αύξηση διάρκειας ζωής των μηχανημάτων κλιματισμού αφού αυτά δεν καταπονούνται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για περιβάλλον θάλασσας.
 4. Εύχρηστο- κατανοητό γραφικό περιβάλλον μέσω απομακρυσμένου χειρισμού, ο έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων πραγματοποιείται μέσω συστήματος BMS πραγματοποιώντας ενεργειακές αναλύσεις και καταγραφές όλων των σημαντικών παραμέτρων.

Το συνδυασμένο σύστημα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας του΄΄Castle Residence’’ λειτουργεί επιτυχώς από τον Ιανουάριο 2021 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ενεργειακής ολοκλήρωσης και εξοικονόμησης ενέργειας στην Κύπρο με χρήση Γεωθερμίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?