Προστασία Δικτύων Νερού Χρήσης – Σύστημα Guldager

Αρχή Λειτουργίας

Το σύστημα εξασφαλίζει την αντιδιαβρωτική προστασία θερμοδοχείων και δικτύων νερού χρήσης με την εφαρμογή της μεθόδου μικτής ενεργής καθοδικής προστασίας επιβαλλομένου ρεύματος και ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου. Το σύστημα κρίνεται απαραίτητο σε περιπτώσεις διαβρωτικότητας του χρησιμοποιούμενου νερού σε συνδυασμό με επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στα θερμοδοχεία, οι οποίοι δημιουργούν εξαιρετικά διαβρωτικές συνθήκες.

Παράλληλα, σε πληθώρα εφαρμογών η διατήρηση του θερμοδοχείου στην μέγιστη δυνατή θερμοκρασία είναι απαραίτητη για την αποθήκευση του μέγιστου ποσού θερμικής ενέργειας αλλά και την διασφάλιση παραμέτρων υγιεινής και απολύμανσης του νερού (π.χ. αντιμετώπιση του προβλήματος της Λεγεωνέλλας). Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος της θερμοκρασίας κατά δέκα βαθμούς Κελσίου διπλασιάζει τον ρυθμό διάβρωσης.

Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα προστασίας ήδη διαβρωμένων δικτύων με αποτέλεσμα την αποφυγή / διακοπή φαινόμενων όπως η ‘’κοκκινίλα’’ του εξερχόμενου νερού χωρίς την αλλοίωση της ποσιμότητας του.

Τεχνική Περιγραφή

Για την παράλληλη προστασία του δικτύου, άνοδοι αλουμινίου εγκαθίστανται σε ένα η περισσότερα θερμοδοχεία και η αντίστοιχη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου τροποποιείται κατάλληλα προκειμένου να επιβάλλει καθοδική προστασία στο δοχείο και παράλληλη διάλυση των ανόδων αλουμινίου, ανάλογα με την παροχή του νερού εισόδου. Η μονάδα λαμβάνει σήμα από παλμικό υδρόμετρο, τοποθετημένο στην είσοδο ψυχρού νερού και εξασφαλίζει σταθερή συγκέντρωση αλουμινίου στο νερό της τάξης των 0,1 – 0,2 ppm. Η τιμή αυτή επιτρέπει την δημιουργία της προστατευτικής στοιβάδας οξειδίου του αλουμινίου σε όλο το μήκος του δικτύου παραμένοντας κάτω από τα διεθνή όρια ασφαλείας, σύμφωνα με τα οποία το νερό χαρακτηρίζεται ως πόσιμο.

Παράλληλα στην μόνιμη άνοδο παράγεται οξυγόνο που συμβάλει στον σχηματισμό του προστατευτικού στρώματος και στην διατήρηση του νερού φρέσκου.

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος της ηλεκτρολυτικής διάλυσης Αλουμινίου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ουσιαστικά δε αποτελεί την μοναδική αξιόπιστη αντιδιαβρωτική μέθοδο για την προστασία εκτεταμένων δικτύων σωληνώσεων μικρής σχετικά διαμέτρου.Όντας επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι άλλες μέθοδοι αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως για παράδειγμα οι άνοδοι μαγνησίου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία εκτεταμένου δικτύου σωληνώσεων μικρής διαμέτρου, τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Μη αλλοίωση της ποιότητας του νερού. Το νερό εξακολουθεί να είναι πόσιμο μετά την επεξεργασία του καθώς η συγκέντρωση του Αλουμινίου δεν ξεπερνά τα 0,2 ppm που είναι το όριο συγκέντρωσης του Αλουμινίου στο πόσιμο νερό συμφωνά με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO) αλλά και της Ελληνικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 53 1986).
 • Μπορούν να προστατευτούν ήδη διαβρωμένα δίκτυα χωρίς καμία προκατεργασία
 • Το σύστημα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και έχει χαμηλό κόστος αναλωσίμων
 • Το κατάλληλα σχεδιασμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου επιτρέπει την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και διορθωτικών παρεμβάσεων χωρίς την επίσκεψη ειδικού τεχνικού
 • Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται ύστερα από μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δικτύου, της ποιότητας του νερού και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η μελέτη γίνεται από έμπειρους ειδικευμένους μηχανικούς με σκοπό την διασφάλιση της πιο αξιόπιστης και οικονομικής λύσης.

Αξιοπιστία – Εγγυήσεις

H μέθοδος της καθοδικής προστασίας επιβαλλομένου ρεύματος χρησιμοποιείται για περισσότερο από πενήντα χρόνια σε όλες τις κατασκευές που υπόκεινται σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (πλοία, εξέδρες, αγωγοί, συστήματα ψύξης, θερμοδοχεία) και είναι η μόνη ενεργή μέθοδος προστασίας από την διάβρωση μεταλλικών κατασκευών.

Ειδικά δε αναφορικά με την μέθοδο της ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρώτο σύστημα εγκαταστάθηκε το 1924 και βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία. Σήμερα περισσότερα από 40.000 τέτοιες μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Στην Δανία, όπου το σύστημα εφευρέθηκε, οι πολεοδομικές αρχές θεωρούν ως κατασκευαστικό σφάλμα εάν το δίκτυο θερμού νερού ενός νέου κτιρίου δεν προστατεύεται από σύστημα ηλεκτρολυτικής διάλυσης αλουμινίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?