Ψυχρή Επιψευδαργύρωση Zinga

Eπικάλυψη ειδικής ψυχρής επιψευδαργύρωσης Zinga

Η επικάλυψη παρουσιάζει προστατευτική ικανότητα εφάμιλλη της κλασσικής εν θερμώ επιψευδαργύρωσης. Το στρώμα της δρα ως άνοδος (θυσιαζόμενη) σε διάλυμα ηλεκτρολύτη (όπως θαλασσινό νερό) προστατεύοντας την επιφάνεια του μετάλλου (κάθοδος) έως την κατανάλωση του ψευδαργύρου, με μηχανισμό ανάλογο της προστασίας με τη κλασσική εν θερμώ επιψευδαργύρωση.

Για τη λειτουργία των παραπάνω ηλεκτροχημικών μηχανισμών είναι απαραίτητη η αγώγιμη επαφή μεταξύ ψευδαργύρου και σιδήρου και συνεπώς η χρήση κατάλληλου αγώγιμου οργανικού φορέα.

Στη περίπτωση της ψυχρής επιψευδαργύρωσης ειδικών προδιαγραφών η ποσότητα του ψευδαργύρου σε αυτή καθώς και η κατανομή της κοκκομετρίας του, παρέχουν την τέλεια ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ των σωματιδίων του ψευδαργύρου και της μεταλλικής επιφάνειας.

Η συγκέντρωση ενός στεγνού υμένα ειδικής ψυχρής επιψευδαργύρωσης απαιτεί την ύπαρξη ψευδάργυρου σε αναλογία κατ ελάχιστον 92%. Η απαίτηση για συγκέντρωση τουλάχιστον 96% αυξάνει την προστατευτική δράση και εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση της μεθόδου.

Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση της ειδικής ψυχρής επιψευδαργύρωσης με τα κλασικά αντιδιαβρωτικά primer ψευδαργύρου εποξειδικής βάσης (zinc rich epoxy) όπου ο ψευδάργυρος ή ενώσεις ψευδαργύρου έχουν την δράση αντιδιαβρωτικού πιγμέντου.
Το ειδικό προϊόν Zinga δεν είναι χρώμα (οργανική επικάλυψη) αλλά ένα ειδικό σύστημα ψυχρής επιψευδαργύρωσης τα αποτελέσματα του οποίου είναι εφάμιλλα και τις περισσότερες φορές πολύ ανώτερα απο τα αντίστοιχα της κλασικής επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισμα) εν θερμώ.

Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο

Η συγκέντρωση σε ψευδάργυρο ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 3549 – 1987 και DIN 55 969 (με ελάχιστη συγκέντρωση ψευδαργύρου στο ξηρό υπόλειμμα 96%) και στα ISO 752 και DIN 1706 (καθαρότητα ψευδαργύρου 99,995 %).

Εφαρμογή της Επικάλυψης

Η εφαρμογή της επικάλυψης είναι εφικτή ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες με 95% σχετική υγρασία και σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος (0 – 30 C).

Η επικάλυψη μπορεί να αποκτήσει αγώγιμη επαφή με το χαλύβδινο υπόστρωμα ύστερα από αμμοβολή Sa 21/2.
Η οργανική βάση της επικάλυψης επιτρέπει την εφαρμογή σε πολλαπλά στρώματα αλλά και την επιδιορθωτική εφαρμογή μετά την πλήρη κατανάλωση του ψευδαργύρου.

Η καλή πρόσφυση της ενδεχόμενης νέας επικάλυψης ή του νέου στρώματος είναι εξασφαλισμένη χωρίς να απαιτείται νέα αμμοβολή.

Η επικάλυψη δεν έχει αρνητική επίδραση στο υλικό συγκόλλησης και συνεπώς οι επικαλυμμένες επιφάνειες μπορούν να συγκοληθούν άφοβα.

Αντοχή σε Μηχανική Φθορά

Άριστη πρόσφυση της επικάλυψης που δεν ξεφλουδίζει και μπορεί να δρα προστατευτικά ακόμα και αν υποστεί μικρής έκτασης τραυματισμούς.

Πιστοποιητικά

To ειδικό προϊόν Zinga, κατασκευάζεται στο Βέλγιο και διαθέτει πιστοποιητικά από ανεξάρτητα και αναγνωρισμένα εργαστήρια σχετικά με την ικανότητα της επικάλυψης να προσφέρει ενεργή καθοδική προστασία όταν εφαρμόζεται πάνω σε αμμοβολημένο χάλυβα.

Η ψυχρή επιψευδαργύρωση Ζinga φέρει πιστοποιητικό από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο εργαστήριο ότι σε πάχος 100 μm μπορεί να περάσει το τεστ των 2000 h σε αλατονέφωση κατά ASTM B 117 Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing.

Διαθέτει πιστοποιητικό ποσιμότητας σχετικά με την μη τοξικότητα του οργανικού φορέα σε υδατικό περιβάλλον και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δεξαμενές ύδρευσης ή εν γένει σε εφαρμογές όπου απαιτείται ποσιμότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?