Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου BEMS / PLC

Η επιτυχία κάθε σύγχρονου ενεργειακού συστήματος βασίζεται πάνω στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η SYCHEM έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα αυτοματισμών και τηλεδιαχείρησης με σκοπό την αξιόπιστη λειτουργία των πρωτοποριακών ενεργειακών της συστημάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας νερού.

Η ηλεκτρονική διαχείριση βασίζεται στην διασύνδεση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιριακού συγκροτήματος ή μια βιομηχανικής μονάδας με μια κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με σκοπό τον αυτόματο έλεγχο των εγκαταστάσεων από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ελέγχου. Ωστόσο το πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα είναι η δημιουργία των αλγορίθμων λειτουργίας που υποχρεωτικά πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή (customized).

Η εξοικονόμηση προκύπτει από τον αποτελεσματικό έλεγχο του χρόνου και τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα ο φωτισμός μπορεί να ελέγχεται από φωτοκύτταρο ή με χρονικό πρόγραμμα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος. Επίσης μπορούν να ελέγχονται πάσης φύσης αντλίες, ο κλιματισμός, η παραγωγή θερμού νερού κ.α. Στα συνδυασμένα συστήματα ο ηλεκτρονικός έλεγχος είναι εξαιρετικά κρίσιμος καθώς επιλέγει κύριες και βοηθητικές πηγές ενέργειας ανάλογα με την ζήτηση και την διαθεσιμότητα.

Τα συστήματα αυτά διαθέτουν γραφική απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να υπάρχει εύκολος εποπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και άμεσος εντοπισμός ενδεχόμενης δυσλειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό οδηγεί και στην σημαντική μείωση της έκτακτης συντήρησης και τον γρήγορο εντοπισμό βλαβών πριν προκαλέσουν κάποια σημαντική απώλεια εσόδων από την διακοπή μιας βιομηχανικής γραμμής παραγωγής ή την δυσφήμιση από τα παράπονα πελατών σε περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

Ουσιαστικά ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου αποτελεί την καρδιά ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και μπορεί να προσφέρει συνολικά σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και υγρών ή αέριων καυσίμων, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα λειτουργίας μιας βιομηχανίας ή μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Η εξοικονόμηση μπορεί να ανέλθει στο 30% της συνολικής ενέργειας. Η επιτυχία του συστήματος έκτος από την επιλογή αξιόπιστου λογισμικού, αισθητήρων ελέγχου και λοιπού ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βασίζεται κυρίως στην σωστή σχεδίαση και παραμετροποίηση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εύκολα και αξιόπιστα παρέχοντας της μέγιστη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση.

Η SYCHEM έχει εκτελέσει περισσότερα από 40 σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διαχείρισης και τηλεελέγχου σε μεγάλες βιομηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Πολλά από αυτά τα συστήματα διαθέτουν περισσότερα από 2000 σημεία ελέγχου. Πρόκειται για σύνθετα, ιδιαίτερα απαιτητικά έργα, με έμφαση στην αξιόπιστη λειτουργία σύνθετων ενεργειακών συστημάτων με ΑΠΕ και στην επίτευξη μετρήσιμων και απαιτητικών ενεργειακών στόχων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?