ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ
 • Τα στραγγίδια ή στραγγίσματα ΧΥΤΑ είναι το υγρό (υδατικό) απόβλητο που παράγεται όταν το νερό της βροχής διαπερνά στερεά απόβλητα.
 • Αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον, αν δεν προηγηθεί επεξεργασία τους.

Χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλό οργανικό φορτίο
 • Συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα
 • Μη βιοδιασπώμενο COD
 • Υψηλή συγκέντρωση αμμωνιακών κατιόντων

Η σύσταση των παραγόμενων στραγγιδίων εξαρτάται από την ηλικία του ΧΥΤΑ και συνήθως σταθεροποιείται σε ΧΥΤΑ ηλικίας 5-10 ετών με πλήρη σταθεροποίηση σε ΧΥΤΑ ηλικίας >10 ετών.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία στραγγισμάτων απαιτεί την εφαρμογή μεθόδου αντίστροφης ώσμωσης ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή μιας άριστης ποιότητας νερού κατάλληλης για διάθεση στο περιβάλλον για άρδευση και λοιπές χρήσεις (εκτός του πόσιμου νερού).

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?