Θαλασσινού Νερού

Αρχή της Μεθόδου

Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με τη χρήση της τεχνικής της αντίστροφης ώσμωσης  είναι πλέον μια δόκιμη και αναγνωρισμένη τεχνολογία που με οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας νερό ύδρευσης.

Η τεχνική βασίζεται στην διέλευση του θαλασσινού νερού σε υψηλή πίεση μέσα από μεμβράνες που διαχωρίζουν το νερό εισόδου σε δυο κλάσματα. Το διήθημα (permeate), δηλαδή το νερό που διέρχεται από την μεμβράνη (30 – 40 % του νερού εισόδου) και το συμπύκνωμα (concentrate) (60 – 70 %) δηλαδή το νερό που δεν διέρχεται. Στο συμπύκνωμα παραμένει το 99.8 % των αλάτων του διηθήματος. Το διήθημα είναι ένα νερό εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για ύδρευση, άρδευση και τις περισσότερες βιομηχανικές χρήσεις.

Οι προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποτελούν την πλέον δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας αλλά και της επάρκειας νερού σε δήμους, στη βιομηχανία και σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Προηγμένες Μονάδες Αφαλάτωσης

Ο όρος ‘’προηγμένες’’ μονάδες συνίσταται στην ενσωμάτωση σειράς χαρακτηριστικών τα οποία προσδίδουν σε μία μονάδα αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία με την χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών.

 

Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται:

•    Ειδικοί ανοξείδωτοι χάλυβες και πλαστικά υλικά υψηλών πιέσεων

•    Ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα χημικού καθαρισμού (CIP)

•    Υδρολιπαινόμενες εμβολοφόρες αντλίες Grundfos ή Danfoss Δανίας υψηλής απόδοσης, από ανοξείδωτους χάλυβες ανθεκτικούς στη διάβρωση σε      συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρες της ανώτατης ενεργειακής κλάσης απόδοσης.

•    Σύστημα ανάκτησης ενέργειας με Εναλλάκτη Πίεσης (Pressure Exchanger) ERI/ Grundfos με δυνατότητα βαθμoύ απόδοσης  95-98%.

•    Μετατροπείς  συχνότητας (frequency inverters) για την άριστη και εύκολη προσαρμογή  σε διακυμάνσεις της αλατότητας (περιεκτικότητας σε άλατα) του ακατέργαστου νερού

•    Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος με PLC και ψηφιακή οθόνη αφής

•    Τηλεχειρισμός και τηλεπαρακολούθηση

•    Ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών αναλωσίμων

•    Μηχανολογικός εξοπλισμός από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους στον κόσμο (Grundfos, Danfoss Δανίας, Siemens, Buerkert, TecSis Γερμανίας, Dow Filmtec Η.Π.Α, Hydranautics Η.Π.Α, Pentair Water,  Praher Αυστρίας).

Με τον ως άνω σχεδιασμό, επιτυγχάνεται  εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση ανά κυβικό μέτρο παραγόμενου νερού βεβαιωμένη στα 2,4 kWh / m³ παραγόμενου νερού, (αλατότητα θαλασσινού νερού Αιγαίου, χειμερινή περίοδος). Ακόμη στις μονάδες της SYCHEM ελαχιστοποιείται η χρήση χημικών με αποφυγή δοσομέτρησης θειικού οξέος και υδροξειδίου του νατρίου (καυστική σόδα) στο παραγόμενο νερό.
Σε όλες τις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού SYCHEM με βάση  πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει, προβλέπεται παρακολούθηση υψηλού  επιπέδου μέσω  αυτοματισμών  που ελέγχονται από οθόνες αφής.

Oι μονάδες SYRO SW της SYCHEM:

•    Παρέχονται με εξαιρετική εργονομία πλήρως εγκατεστημένες εντός μεταλλικών κιβωτίων

•    Η λειτουργία τους δεν εξαρτάται από μια αντλία υψηλής πίεσης και διαθέτουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας που τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν με μειωμένη παροχή ακόμη και όταν υπάρχει βλάβη σε κάποιο κύριο σύστημα.

Εγκατάσταση και Σχεδιασμός

Η επιτυχής εγκατάσταση μίας μονάδας αφαλάτωσης απαιτεί παράλληλα μία δόκιμη μηχανολογική σχεδίαση η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.
•    Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κρίσιμες παράμετροι σχεδιασμού:
Η μέθοδος και τα υλικά για την αναρρόφηση θαλασσινού νερού. Δεδομένης της κρισιμότητας αλλά και του βαθμού δυσκολίας της συγκεκριμένης παραμέτρου, η εταιρία μας έχει αναπτύξει ειδικές τεχνικές όπως η οριζόντια αναρρόφηση νερού κάτω από την παραλία
•    Οι δεξαμενές και η επεξεργασία του νερού πριν την είσοδο στην μονάδα και μετά την παραγωγή (αντιμετώπιση προβλημάτων βιολογικής ανάπτυξης, διάβρωσης κλπ)
•    Διαχωρισμός δικτύων και διαχείριση νερού

Τυπικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι μονάδες θαλασσινού νερού μπορούν να λειτουργήσουν με ολικά εν διαλύσει στερεά από 6.000 – 43.000 mg / l και να παράγουν πόσιμο νερό μέγιστη περιεκτικότητα 500 mg /L.

Πρωτοπορώντας η SYCHEM, πρώτη κατασκεύασε και εγκατέστησε μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 3ης γενιάς (σειρά SYRO SW), με χρήση ειδικού εναλλάκτη πίεσης, μειώνοντας δραματικά το κόστος παραγωγής νερού (max: 3,0 ΚWh / m³ παραγόμενου νερού).

Όλες οι μονάδες SYRO SW διαθέτουν:

 • Οθόνη αφής που επιτρέπει τον εποπτικό και εύκολο έλεγχο λειτουργίας. Η ίδια οθόνη παρέχει την δυνατότητα προγραμματισμού της μονάδας σε σχέση με όλες τις κρίσιμες παραμέτρους λειτουργίας (πίεση, παροχή κλπ).
 • Σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα 316L με ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη και ρυθμιζόμενη βάση
 • Δίκτυο υψηλής πίεσης κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα θαλάσσης τύπου 904 L, duplex ή super duplex.
 • Δυνατότητα άμεσης αποσυναρμολόγησης του δικτύου υψηλής πίεσης χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων για εύκολη συντήρηση
 • Μεμβράνες DOW – Filmtec ή Hydranautics Η.Π.Α
 • Μεμβρανοθήκες ειδικού τύπου για εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση μεμβρανών
 • Ενσωματωμένο σύστημα χημικού καθαρισμού με αυτόματο έλεγχο από το PLC
 • Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου με PLC και ψηφιακή οθόνης αφής καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σειράς παραμέτρων μέσω γραφικού περιβάλλοντος.
 • Ψηφιακά όργανα μέτρησης υψηλών προδιαγραφών και δυνατοτήτων πλήρως συνδεδεμένα στο PLC με απεικόνιση στην οθόνη αφής.
 • Πλήρεις αυτοματισμοί (alarm για όλες τις κρίσιμες παραμέτρους, σύνδεση με διακόπτες στάθμης δεξαμενών, έλεγχος βοηθητικών αντλιών και συστημάτων μετακατεργασίας κλπ).
 • Εγχειρίδιο λειτουργίας με κωδικοποίηση όλων των εξαρτημάτων σε βάνες και εξαρτήματα με ανεξίτηλη σήμανση.

Τεχνική Υποστήριξη

Εκτός από την άρτια κατασκευή, η εύρυθμη λειτουργία μίας μονάδας βασίζεται στην τεχνική υποστήριξη αλλά και την παρακολούθηση. Η SYCHEM διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο ιδιόκτητο εργαστήριο φυσικοχημικών αναλύσεων το οποίο διασφαλίζει με τακτικές αναλύσεις την ποιότητα του νερού αλλά και μηχανογραφημένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης όλων των εγκατεστημένων μονάδων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης τακτικής και έκτακτης συντήρησης, μπορούν να προσφερθούν και μέσα στα πλαίσια συμβολαίων παρακολούθησης και συντήρησης με διασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραγόμενου νερού.

Η SYCHEM διαθέτει εργοστασιακή μονάδα κατασκευής και συντήρησης μονάδων αφαλάτωσης στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης. Διαθέτει επίσης ειδικευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κρήτη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και εξυπηρέτησης για κάθε πιθανή βλάβη ενώ παράλληλα διασφαλίζεται και η δυνατότητα συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της κάθε εγκατεστημένης μονάδας κατά την διάρκεια της λειτουργία της.

Εγγυήσεις

H υψηλή ποιότητα κατασκευής των μονάδων SYCHEM και η τεχνογνωσία σε σχέση με κάθε εφαρμογή επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων εγγυήσεων και συγκεκριμένα:
2ετής εγγύηση για όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό με επιτόπου αντικατάσταση οποιουδήποτε ελαττωματικού τμήματος.

3ετής εγγύηση για της μεμβράνες

5ετής εγγύηση για το δίκτυο και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

  Το μήνυμά σας

  [recaptcha]

  Log in with your credentials

  Forgot your details?