Θερμικά Ηλιακά

Ο ομιλος SYCHEM διαθέτει σημαντική εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή προηγμένων κεντρικών ηλιακών συστημάτων. Με συνολικά 20.000 τετραγωνικά μέτρα κεντρικών ηλιακών συστημάτων σε λειτουργία σήμερα, ο όμιλος έχει δυναμική παρουσία και σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων θερμικών ηλιακών πεδίων για ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανίες.

Η χρήση κεντρικών ηλιακών συστημάτων βασίζεται στην δημιουργία ενός ενιαίου πεδίου και ενιαίων θερμικών αποθηκών που μπορούν να καλύψουν το σύνολο των θερμικών αναγκών μιας ξενοδοχειακής μονάδας ή βιομηχανίας.

Με τον όρο προηγμένα ηλιακά συστήματα ορίζονται τα συστήματα που διαθέτουν ηλεκτρονικό έλεγχο και ειδικούς αλγορίθμους λειτουργίας που επιτρέπουν τις κάτωθι λειτουργίες:

  • Συνεχή αποθήκευση νερού σε θερμοκρασία ζήτησης.
  • Σωστή διαχείριση των θερμικών αποθηκών και την ελάχιστη χρήση της βοηθητικής πηγής ενέργειας για την κάλυψη των θερμικών φορτίων κατά την διάρκεια της νύχτας
  • Μέγιστη αξιοποίηση του ηλιακού πεδίου

Η χρήση προηγμένων ηλιακών συστημάτων επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας ως και 95%. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε επιλεκτικούς συλλέκτες και ειδικό μηχανολογικό σχεδιασμό. Κυρίως όμως πρόκειται για «έξυπνα» συστήματα των οποίων η λειτουργία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από έναν διαφορικό θερμοστάτη.

Τα προηγμένα ηλιακά ουσιαστικά επιτυγχάνουν την παραγωγή θερμού νερού πάντα στην επιθυμητή θερμοκρασία αλλά και την κατάλληλη αποθήκευση και διανομή ώστε να επιτυγχάνεται εξάντληση της θερμικής ενέργειας στην θερμοκρασία ζήτησης.

Η SYCHEM είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή απόδοση ενός κεντρικού ηλιακού συστήματος και να εγγυηθούν εμπράγματα στον ιδιοκτήτη την εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απόσβεση της επένδυσης και η ενεργειακή απόδοση.

Μέσα στα ίδια πλαίσια η επένδυση μπορεί να γίνει με μερική η ολική αυτοχρηματοδότηση με βάση την μετρούμενη εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα για το οποίο ενδιαφέρεστε:

Το μήνυμά σας

Log in with your credentials

Forgot your details?